Huurprijzen & Servicekosten

De huurprijs van de kamers zijn opgesteld volgens het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd. Elk onderdeel van de woonruimte, zoals oppervlakte en de diverse voorzieningen (bijvoorbeeld sanitair, keuken, buitenruimte ect.) krijgt punten. Heb je een eigen badkamer, toilet en/of keuken? Dan krijgt die kamer meer punten dan bijvoorbeeld een kamer met gedeelde voorzieningen. Bij elkaar opgeteld leveren deze punten een maximale huurprijs op.
Elk jaar bepaalt het kabinet met welk percentage de huren omhoog mogen. De huurprijs kan dus elk jaar veranderen. Uiteraard worden alle bewoners middels een brief hierover geïnformeerd.

Servicekosten

Bekijk hier hoe de servicekosten zijn opgebouwd

Over het voorschot ontvang je elk jaar in circa mei/juni een eindafrekening van de daadwerkelijk gemaakte kosten over de periode januari tot en met december van het jaar daarvoor. Afhankelijk hiervan krijg je geld terug of zal je bij moeten betalen.

Over de bijdrages radio/tv, onroerende zaak belasting, Elbuco en internet vinden geen afrekening plaats.